Jumaat, 4 Oktober 2013

LIPIS KAWASAN WARISAN SEJARAH

Oleh :
Drs. Wan Aminuddin bin Wan Ab. Hamid., AMP.
(Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Lipis)


LIPIS KAWASAN WARISAN SEJARAH sebenarnya tidak bermula daripada Kerajaan British menjadikan Kuala Lipis sebagai Ibu Negeri Pahang (1898), malahan tidak juga sewaktu Kerajaan British memperkenalkan Sistem Residen (1888) di Pahang atau sewaktu Pekan Lipis diasaskan oleh Dato’ Maharaja Setia Raja Haji Wan Daud bin Wan Pahang (1863) ataupun sewaktu Seri Maharaja Perba di Jelai dilantik sebagai Orang Besar Berempat Pahang sekaligus “Wakil Mutlak” di Ulu Pahang oleh Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Syah (Raja Pahang XII,1592-1614M – zuriat langsung Raja Melayu Melaka), tetapi kawasan ini telah terbukti daripada kajian arkeologi pernah menjadi petempatan terawal manusia primitif sejak 4,500 SM lagi.  

Jika Melaka muncul daripada sebuah perkampungan kecil nelayan, maka Kuala Lipis pula bermula daripada sebuah perkampungan kecil di pinggir sungai yang lokasinya di pertemuan muara Sungai Lipis dan Sungai Jelai. Di sinilah Sejarah Kuala Lipis itu bermula. Meskipun begitu, bagaimana Kuala Lipis mendapat nama mempunyai mitos yang berbeza-beza.   

          Mitos paling klasik menyebut bahawa kata nama “lipis” dikaitkan dengan sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai “Serau Lipis” (nama saintifiknya “Paveta Indica”.  Mitos selanjutnya, nama Lipis turut dikaitkan dengan perbuatan “melepeh”, yang membawa maksud menganyam, menjalin atau melipat sesuatu.  Bagi anak jati Lipis, sebutan lazim bagi tempat ini ialah “lepeh”.  Mengikut satu versi oral klasik tempatan, di muara Sungai Lipis inilah berlaku kegiatan “melepeh daun rumbia” atau “melepeh dauh pedor” untuk dibuat atap rumah.  Pokok rumbia dan juga pokok pedor dikatakan banyak tumbuh di sekitar pinggir pertemuan muara Sungai Lipis dan Sungai Jelai.  Ketika itu, apabila orang tempatan bertemu sesama mereka, mereka mulakan dengan pertanyaan, “nak ke mana ?”.  Jawab mereka, “nak melepeh”. Lama-lama, tempat di mana kegiatan melepeh itu disebut ringkas sahaja sebagai “lepeh”.  Memandangkan kegiatan “lepeh” itu bertempat di kuala sungai, maka perkampungan pinggir kuala sungai itu dinamakan “Kuala Lepeh”, dan sungai pun dinamakan “Sungai Lepeh”.  Bilakan (tarikh sebenar) nama “Kuala Lepeh” dan “Sungai Lepeh” mendapat nama tidaklah dapat dipastikan, tetapi dipercayai penamaan ini berlaku setelah orang-orang Melayu Melaka mula memasuki dan menguasai Sungai Pahang dan Sungai Jelai pada penghujung abad ke-16M.  

Satu sumber oral[1] yang baru ditemui menyebut bahawa sebutan kata nama Kuala Lepeh (Kuala Lipis) dan Sg. Lepeh (Sg. Lipis) itu asalnya bermula apabila seorang Bangsawan Melayu Melaka (keturunan Raja-Raja Melayu Melaka)  bernama Tun Ibrahim bersama putera-puteranya, yakni Tun Bandan, Tun Bandu@Tun Sulaiman, Tun Bahar, keluarganya dan para pengikutnya berhijrah dari Johor, ke Patani, ke Kelantan, ke Terengganu, dan akhirnya ke Pahang menyusuri Sg. Pahang dari Kuala Pahang ke Ulu Pahang, ke Sg. Jelai (anak Sg. Pahang utama) hinggalah mereka berhenti di muara Sg. Lipis. Ketika itu, Kuala Lipis dan Sg. Lipis belum bernama. Kehadiran Tun Ibrahim bersama putera-putera, keluarga dan pengikutnya di muara sungai (Sg. Lipis) untuk mendarat mendapat tentangan hebat oleh kaum Orang Asli kerana mereka tidak suka orang asing sewenang-wenang masuk ke tempat mereka, tetapi atas kebijaksanaan dan kehebatan ilmu batin dan kepahlawanan Tun Ibrahim, akhirnya Batin Orang Asli yang menguasai perkampungan di muara itu terpaksa mengaku kalah, lalu mereka dibenarkan naik ke daratan.   

Sesudah mendapat kebenaran naik ke daratan, maka Tun Ibrahim pun memerintahkan para pengikutnya mencari tapak yang sesuai untuk dibuat pondok kediaman, dan juga tempat mereka bercucok-tanam.  Apabila sudah siap dibina rangka pondok kediaman daripada kayu-kayan yang terdapat di situ, mereka kemudian merayau mencari daun-daun untuk dibuat atap. Kebetulan di kawasan pinggir sungai itu terdapat banyak “pokok pedor”  dan juga “pokok rumbia”, lalu mereka memancas pelepah pedor dan juga rumbia, serta menanggalkan daun-daun tersebut daripada pelepah satu persatu. Setibanya mereka di pondok lalu Tun Ibrahim menegur perbuatan mereka, bahawa daun pedor atau pun daun rumbia itu tidak boleh ditanggalkan daripada pelepah, sebaliknya daun-daun tersebut hendaklah di“lepeh” terlebih dulu, yakni sebelah bahagian daun itu perlu dipatahkan seperti anyaman (dilepeh) menjadi separuh pelepah sahaja. Oleh kerana baru itulah para pengikut Tun Ibrahim mendengar perkataan “lepeh”, maka tempat mereka singgah dan membuat petempatan itu lalu dinamakan Tanjung Lepeh, muara sungai yang menjadi terminal persinggahan itu dinamakan Kuala Lepeh, dan sungai tersebut juga dinamakan Sg. Lepeh. Perkataan “lepeh” berubah menjadi “lipis” menurut Ahmad Kotot[2] disebabkan pelat lidah orang Inggeris seperti ejaan “Lipis” yang terdapat dalam Pelan Topografi (1929). Jika demikian halnya, maka Tanjung Lipis yang ada sekarang sebenarnya mempunyai sejarah zaman silam yang penting, paling tidak ia telah menjadi salah sebuah perkampungan Melayu yang terawal wujud di Lembah Sungai Lipis. 

Perkampungan Tanjung Lipis dipercayai kurang disukai oleh Tun Ibrahim kerana tempat ini tidak mempunyai khaznah alam yang bernilai tinggi selain kesuburan tanah, sumber-sumber sungai, dan hasil-hasil  hutan yang begitu banyak, lalu beliau bergerak menyusur Sg. Lipis ke tempat yang kini dikenali sebagai Kg. Budu (Daerah Lipis).  Pada waktu itu, Kg. Budu belum bernama, dan kononnya amat kaya dengan khazanah alam, terutama “emas” yang memang menjadi sumber alam yang paling berharga sejak zaman berzaman.  Lalu Tun Ibrahim berhasrat untuk membuat petempatan di kawasan Kg. Budu, tetapi seperti pengalamannnya yang lalu, beliau terpaksa berhadapan dengan penghuni orang Asli yang menjadi penduduk asal di situ, terutama Tok Batin Badu.  Namun begitu, akhirnya atas kepandaian dan kebijaksanaan Tun Ibrahim dalam ilmu mempertahankan diri, maka beliau berjaya mengalahkan Tok Batin Badu. 
  
Sewaktu Pekan Lipis dibuka oleh Dato’ Maharaja Setia Raja Haji Wan Daud bin Wan Pahang (1863), beberapa tempat di kawasan Lipis seperti Selinsing (Ulu Jelai), Bukit Kota (Bukit Betong), Yong Belik, Kg. Melaka (Kecau), Kg. Relong@Lembah Bama (Telang), Padang Tengku, Lubuk Kulit (Telang), Penjom, Kg. Pagar, Kg. Lalang, Benta, Jerangsang, Tersan (Sega), Budu, dan Tanjung Besar, Mela sudah dibuka oleh bangsawan-bangsawan Melayu keturunan Melaka, Perak, Johor-Riau dan Pagarruyung (Minangkabau) sejak 1600M lagi. Jika dibandingkan tempat-tempat ini, ada petempatan yang dibuka lebih awal. Ulu Jelai dan Bukit Kota misalnya telah dibuka oleh nenek-moyang Seri Maharaja Perba@Maharaja Perba sekitar tahun 1530M, manakala Kg. Pagar (Penjom) telah dibuka oleh Bangsawan Perak bernama Tok Diong sekitar 1540M.   Sehubungan itu, daerah-daerah yang kini dikenali sebagai Raub, Lipis, Jerantut, Semantan, dan Cameron Highlands terangkum dalam kawasan yang dikenali sebagai Ulu Pahang di bawah pemerintahan Seri Mahajara Perba@Maharaja Perba yang berpusat di Jelai (Sg. Tanum/Bukit Kota).  Sultan Abdul Ghafur Muhiyuddin Syah (Raja Pahang XII, 1592-1614) telah melantik Orang Besar Jelai itu sebagai  “Wakil Mutlak” baginda di sana.  Pada abad ke-19M, gelaran Seri Maharaja Perba kemudiannya berubah kepada gelaran Orang Kaya Indera Maharaja Perba Jelai[3] (OKIMPJ) sewaktu Bendahara Tun Ali memerintah Pahang, tetapi statusnya masih bertaraf Orang Besar Empat Pahang seperti dahukala jua, tiada ubahnya. 

Sejak Pahang berada di bawah Sistem Residen British (1888-1957), dan pentadbiran negeri telah dibahagikan kepada daerah-daerah, maka “Daerah Lipis” turut dibangunkan mengikut perspektif kolonial dI bawah pimpinan 18 orang Pegawai Daerah (District Officers).[4] Namun begitu, dalam tempoh tahun-tahun terawal (1888-1910) era pemerintahan British di Pahang, pihak Kerajaan Kolonial British belum mempunyai Pegawai Tadbir yang mencukupi.  Beberapa daerah yang kini dikenali sebagai Lipis, Raub, Bentong, dan Cameron Highlands, ketika itu diklasifikasikan sebagai “Daerah Ulu Pahang” di bawah seorang Pegawai Tadbir Kolonial.  Kemudian, sistem pentadbiran menjadi lebih kompleks apabila Kuala Lipis menjadi “Ibu Negeri Pahang” (1889-1955) di mana dalam era tersebut beberapa struktur dan peringkat bidang kuasa institusi pemerintahan dan pentadbiran : Sultan Pahang, Residen British, Setiausaha Kerajaan Negeri, Hakim Mahkamah, Ketua-Ketua Jabatan Negeri, Pegawai Daerah, Orang Besar Daerah (Orang Besar Berempat, Orang Besar Berlapan & Orang Besar Enam Belas, dan Penghulu wujud dengan bidang kuasa-masing, dan kadang-kadang berlaku pertindihan dan konflik kuasa di kalangan institusi-institusi ini.  

            Pekan Kuala Lipis mula dinaiktaraf sebagai Bandar Kuala Lipis dalam tahun 1889. Ketika itu, deretan kedai yang mulanya diperbuat daripada kayu, dan beratapkan atap rumbia atau atap pedor mula diganti dengan bangunan batu, manakala jalan raya telah dibina di dalam bandar, serta kawasan yang menempatkan jabatan-jabatan kerajaan British.  Pembangunan Bandar Kuala Lipis memang menjadi keutamaan British ketika itu berbanding dengan bandar-bandar lain di Pahang seperti Raub, Bentong, Rompin, Kuantan, dan Pekan. Justeru, beberapa bangunan yang didirikan sewaktu Pentadbiran British Pahang berpindah ke Kuala Lipis (1891) dari Pekan seperti Pejabat Pos (1910), Clifford School (1913), Kediaman Bekas SUK Pahang (1920), Rumah Residen (1922), Istana Hinggap (1926), Asrama Jururawat (1926), Stesyen Keretapi (1926), Clifford Malay Hostel (1926), dan Rumah Pegawai Daerah (1929) memperlihatkan rekabentuk bangunan hasil cita rasa Pegawai Kolonial British masa itu.  Dari segi rekabentuk bangunan yang didirikan di Bandar Kuala Lipis (Lama) itu pula, kajian menunjukkan kepelbagaian ciri seperti : “art deco”, “utilitarian”, “sino-palladian”, dan “straits eclectic”.[5]

Masjid Jamek@Masjid Negeri Pahang (1888), Tokong Thean Hou (1898), dan Kuil Gurdhawara (1918) meskipun dibina atas inisiatif komuniti agama masing-masing, tetapi ketiga-tiganya turut menjadi bangunan bersejarah kerana dibina semasa era British, dan masih kekal teguh hingga sekarang. Rumah orang Melayu Lipis bertiang, berlantai, dan berdinding kayu serta beratap rumbia atau nipah agar sukar dipertahankan, dan tidak dapat dilihat lagi sekarang kecuali dalam bentuk foto.  

Dengan kepesatan pembangunan Bandar Kuala Lipis sebagai Ibu Negeri Pahang (1898-1955), maka Pekan Penjom dan Pekan Benta yang dahulunya pernah lebih maju daripada Pekan Lipis (1863), mula mengalami kemerosotan.   Namun begitu, “Penjom Gold-Mine” (Penjom) terus-menerus beroperasi sejak zaman berzaman sehingga sekarang meskipun dari segi pemiliknya silih-berganti. Begitu juga dengan  “Selinsing Gold-Mine” (Ulu Jelai) tidak terkecuali beroperasi sejak abad ke-15M lagi hingga sekarang.

Malah, aspek pendidikan juga mula mendapat kesedaran masyarakat dengan pembinaan institusi-institusi pendidikan.[6]  Atas inisiatif Orang-Orang Besar Melayu yang ada ketika itu, beberapa buah Sekolah Melayu telah dibina secara gotong-royong seperti Sekolah Melayu Tanjung Besar (1898 – Pengasasnya Dato’ Setia Ismail bin Maulud), Sekolah Melayu Batu Yon (1914 – Pengasasnya Dato’ Maharaja Perba Jelai Wan Muhammad bin Dato’ Wan Idris) dan Sekolah Melayu Gua (1917 – Penghulu Ngah). Kemudiannya, menyusul Sekolah-Sekolah Melayu yang lain sehingga meletus Perang Dunia II (1942).

[1]  Wawancara penulis dengan Hj. Mohd Salleh Hussein, 70 Tahun -  generasi ke-8 Waris Tun Ibrahim pada 20 Disember, 2011 di Kg. Koi, Pos Damak, Jerantut Pahang Darul Makmur.

[2]   Ahmad Kotot : Lahir 10 Jun, 1894 di Kampung Licok, Mukim Tanjung Besar, Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur. Penulis Melayu (Malaysia) pra Perang Dunia II (1942-1945).  Sebagai guru, wartawan dan penulis, beliau menggunakan beberapa nama pena seperti Alif Ba Ta, Ahmad Batu Talam, Anak Negeri Pahang, Intan Dikarang Di Negeri Pahang dan Malim Karimun. Selepas bersara, beliau menetap di Kampung Damak, Jerantut. Pendidikan : Sekolah Melayu Tanjung Besar, Kuala Lipis (1909-1914) dan lulus Darjah 5 (Sekolah Melayu).  Pernah menjadi guru sementara di Sekolah Melayu Tanjung Besar dan Sekolah Melayu Batu Yon, Kuala Lipis. Menerima Latihan Perguruan di Maktab Perguruan Melayu Melaka (1916-1918).

[3] Gelaran Orang Besar Berempat di Ulu Pahang (Pahang) ini berubah dalam era pemerintahan Bendahara Sewa Raja Tun Ali ibni Tun Koris (Bendahara Pahang 1806-1857), tetapi dari segi statusnya sebagai “wakil mutlak” pemerintah, pembesar terkanan, dan kawasan pemerintahannya tidak berubah, seperti dahulukala jua.

[4]  Senarai Nama Pegawai Daerah Lipis Era British (1888-1957) : (1)G.E. Cator (1911-1912), (2) W.R. Boyd (1912-1913), (3) R.C. Cussen (913-1914), (4) S.W. Jones (1914-1915), (5) W.M. Millington (1915-1919), (6) R.C. Cussen (1919-1920), (7) Captain J. Huggins (1920-1921), (8) W.M. Millington (1921-1922), (9) C.C. Brown (1922-1923), (10) Major S. Patterson (1923-1925), (11) L.A. Forbes (1925-1927), (12) William LIneham (1927-1930), (13) Captain H.N. Hunt (1930-1932), (14) H.J. Cockmen (1932-1936), (15) H.C. Rendle (1936-1949), (16) En. Ismail bin Baba (1949-1952), (17) En. Mohd Taib Andak (1952-1954), dan (18) En. Abd. Rahman bin Mohd Salleh (1954-1957).

[5] Majlis Daerah Lipis (2009), Rancangan Kawasan Khas Bandar Kuala Lipis, Penerbit : Majlis Daerah Lipis-Jabatan Perancangan Bandar & Desa Semenanjung Malaysia., hlm. 4.

[6]  Sekolah-Sekolah Kawasan Lipis 1888-1955 :  23 buah Sekolah Vernakular Melayu, 4 buah Sekolah Vernakular Tamil, 6 buah Sekolah Vernakular Cina, 1 buah Sekolah Rendah Inggeris, dan 1 buah Sekolah Menengah.

Sumber Rujukan

Buyong Adil (1972), Sejarah Pahang, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hj. Mohd Salleh bin Hussein, 70 Tahun, Kg. Koi, Pos Damak, Jerantut Pahang (Generasi Ke-8 Waris Tun Ibrahim).

Majlis Daerah Lipis (2009), Rancangan Kawasan Khas Bandar Kuala Lipis, Penerbit : Majlis Daerah Lipis-Jabatan Perancangan Bandar & Desa Semenanjung Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan